Het MZCN heeft tot doel voor iedereen, gebruiker, behandelaar en/of adviseur, die hier behoefte aan heeft, een onafhankelijk advies op het gebied van positioneren, drukverdeling en Anti-Decubitus, samen te stellen op basis van drukmetingen en passing met alle op de Nederlandse markt voor deze groep verkrijgbare Anti-Decubitus kussens.

Voor de totstandkoming van dit advies wordt gebruik gemaakt van de laatste generatie XSENSOR drukmeet apparatuur en software.

Als een advies tot stand is gekomen zal deze schriftelijk worden vastgelegd in een: zit en product advies.

Aan dit advies zijn in principe geen kosten verbonden voor de gebruiker.